Arşiv

Kasım 2018

Babylon

Konser

Nekropsi


Babylon

Konser

Pantha Du Prince


Babylon

Konser

Taksim Trio


Babylon

Konser

Berkant Ali "Körfezde Rüzgar"


Babylon

Konser

Y2K Millennium Party


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Submotion Orchestra


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Ought / Ön Grup: Eskiz


Babylon

Konser

Sena Şener


Babylon

Konser

Oceans of Noise


Babylon

Konser

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions


Babylon

Konser

fizy Nights: Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Bo Ningen / Ön Grup: Haossaa


Ekim 2018

Babylon

Konser

The Cat Empire


Babylon

Konser

Hey! Douglas


Babylon

Konser

Bixiga 70


Babylon

Konser

Ezra Collective


Babylon

Konser

Omer Avital Qantar


Babylon

Konser

Nubya Garcia


Babylon

Konser

İlhan Şeşen


Babylon

Konser

Mehmet Uluğ Gecesi


Babylon

Konser

Karl Hector & The Malcouns


Babylon

Konser

Josef Leimberg And The Astral Progressions Ensemble


Babylon

Konser

The Comet Is Coming


Babylon

Festival

Sound Ports İstanbul 14 Ekim-Babylon


Babylon

Festival

Sound Ports İstanbul 14 Ekim-bomontiada Avlu


Babylon

Festival

Sound Ports İstanbul 13 Ekim-Babylon


Babylon

Festival

Sound Ports İstanbul 13 Ekim-bomontiada Avlu


Babylon

Konser

Sattas ve Konukları


Babylon

Parti

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Korhan Futacı & İsmail Tunçbilek


Babylon

Konser

The Ringo Jets


Babylon

Konser

Poppy


Eylül 2018

Babylon

Parti

Radyo Eksen Partisi


Babylon

Konser

BaBa ZuLa


Babylon

Parti

Y2K Millennium Party


Babylon

Konser

Ari Barokas


Babylon

Konser

Luv X Hip Hop Party


Babylon

Konser

Büyük Ev Ablukada- Fırtınayt


Mayıs 2018

Babylon

Konser

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Jake Bugg (Solo & Acoustic)


Babylon

Konser

Radyo Eksen Partisi


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Jake Bugg (Solo & Acoustic)


Babylon

Konser

Değişim Müzikle Başlar!


Babylon

Konser

Y2K Millennium Party


Babylon

Parti

Tropicalia Night: Chancha Via Circuito (Live), Klik & Frik (Live)


Babylon

Konser

Mehmet Erdem


Babylon

Konser

A Corner in the World Festival Açılış Partisi


Nisan 2018

Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Uluslararası Caz Günü: The Nels Cline 4


Babylon

Konser

AEON Showcase: Alex Niggemann & Denis Horvat


Babylon

Konser

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

JoJo Mayer


Babylon

Konser

Nilüfer Yanya


Babylon

Konser

Hey! Douglas


Babylon

Konser

Oceanvs Orientalis vs. İlhan Erşahin


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: James Holden & The Animal Spirits


Babylon

Konser

Redd


Babylon

Konser

Kelebekler Filmi Partisi & Gevende Konseri


Babylon

Konser

Optimo


Babylon

Konser

Memo’nun doğum günü: Pozitif bir kutlama


Babylon

Konser

XJAZZ : Anadolu'nun Kayıp Şarkıları


Babylon

Konser

Suuns / kim ki o


Babylon

Konser

Radyo Eksen Partisi


Babylon

Konser

Kabus Kerim / Grup Ses


Babylon

Konser

Bora Uzer


Babylon

Konser

Low Roar


Mart 2018

Babylon

Konser

Y2K Millennium Party


Babylon

Konser

Acid Arab (DJ set) / 47 SOUL


Babylon

Konser

Cihan Mürtezaoğlu


Babylon

Konser

Pamela


Babylon

Konser

Turkish Psychedelia: Altın Gün, Barış K, Grup Ses, Undomondo


Babylon

Konser

TOKIMONSTA


Babylon

Konser

Elif Çağlar


Babylon

Konser

Harmondia


Babylon

Konser

Ahmet Beyler


Babylon

Konser

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Oceanvs Orientalis (Live)


Babylon

Konser

The Boxer Rebellion


Babylon

Konser

Fink


Babylon

Konser

Stavroz


Babylon

Konser

Stavroz


Babylon

Konser

The Away Days


Babylon

Konser

Jones


Babylon

Konser

DJ Hell - Midnight Session


Babylon

Konser

Chinese Man Records Party


Babylon

Konser

Radyo Eksen Partisi


Babylon

Konser

İyi ki varsın Okay Temiz!


Şubat 2018

Babylon

Konser

Weval


Babylon

Konser

AŞK OLSUN!


Babylon

Konser

Ghostpoet


Babylon

Konser

Luke Elliot


Babylon

Konser

Hayatın Yırtıldığı Yer: MÜJDE AR


Babylon

Konser

!f İstanbul Açılış


Babylon

Konser

Nightmares on Wax (Live)


Babylon

Konser

Christian Löffler Ensemble feat. Semplice Quartet


Babylon

Konser

Y2K Millennium Party


Babylon

Konser

Bob Marley Doğum Günü Kutlaması


Babylon

Konser

Jakuzi


Babylon

Konser

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Gaye Su Akyol


Babylon

Konser

Gevende


Ocak 2018

Babylon

Konser

Flow Radyo 1. Yıl Partisi


Babylon

Konser

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars


Babylon

Konser

Moullinex (Live)


Babylon

Konser

Büyük Ev Ablukada


Babylon

Konser

Tricky


Babylon

Konser

İsmail Tunçbilek


Babylon

Konser

Parra for Cuva


Babylon

Konser

Ezhel


Babylon

Konser

Ezhel


Babylon

Konser

Jehan Barbur


Babylon

Konser

The Sound of Ali Baba


Babylon

Konser

Kendine Has Demonation Festivali No: 8 / 2. Gün


Babylon

Konser

Barış Manço Doğum Günü Kutlaması: Kabus Kerim, Murat Meriç


Ocak 0001

Babylon

Konser

Duble Lansman: Balina & Feza


Aralık 2017

Babylon

Konser

Oldies But Goldies Yılbaşı Partisi - S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Radyo Eksen Yıl Sonu Partisi


Babylon

Konser

Y2K Millennium Party – S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Hey! Douglas -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Shantel "Shantology" - Midnight Session


Babylon

Konser

BaBa ZuLa / Shantel - Midnight Session


Babylon

Konser

Adamlar


Babylon

Konser

Nusaibin - Midnight Session -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Omar Souleyman / Nusaibin - Midnight Session -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Kalben -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Vega


Babylon

Konser

GusGus (Live) -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Korhan Futacı & Kara Orkestra-S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Kardeş Türküler


Babylon

Konser

French Psychedelia: Aquaserge & Juniore


Babylon

Konser

Amine Edge & Dance


Babylon

Konser

Oldies But Goldies


Kasım 2017

Babylon

Konser

Vincent Peirani & Emile Parisien


Babylon

Konser

Michelle Gurevich / Ön Grup: Twin Sons


Babylon

Konser

Nilipek


Babylon

Konser

Erik Truffaz


Babylon

Konser

French Waves - Kartell & Cézaire


Babylon

Konser

French Waves- Screening French Electronic Music Film


Babylon

Konser

Amadou & Mariam


Babylon

Festival

XXF Very Very French Festival 2017


Babylon

Konser

French Waves Atölye // French Waves Workshop & Screening


Babylon

Konser

Ağaçkakan


Babylon

Konser

Midnight Session: DJ Style-ist


Babylon

Konser

Mop Mop Feat. Anthony Joseph


Babylon

Konser

Midnight Session: DJ Nomad (Africaine 808)


Babylon

Konser

Ephemerals


Babylon

Konser

ALA.NI


Babylon

Konser

Mark Guiliana Jazz Quartet


Babylon

Konser

Quincy Jones Presents: Alfredo Rodriguez Trio


Babylon

Konser

Howe Gelb Piano Trio


Babylon

Konser

Social Inclusion Band


Babylon

Konser

Kenan Doğulu ''İhtimaller''


Babylon

Konser

Hey! Douglas -S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Shabaka & The Ancestors


Babylon

Konser

Mehmet Uluğ Gecesi: Emin Fındıkoğlu +12


Babylon

Konser

Nicola Cruz - Midnight Session


Babylon

Konser

Red Baraat


Babylon

Konser

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions


Babylon

Festival

27. Akbank Caz Festivali


Babylon

Konser

Birsen Tezer


Babylon

Konser

Sevdaliza


Ekim 2017

Babylon

Konser

Dubioza Kolektiv / Özel Konuk: Ezhel


Babylon

Parti

Y2K Millenium Party - S-World Bir Dünya Konser


Babylon

Konser

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars


Babylon

Konser

Marian Hill


Babylon

Konser

Kabus Kerim - Midnight Session


Babylon

Konser

BaBa ZuLa


Babylon

Konser

Marc Ribot & The Young Philadelphians


Babylon

Konser

Karsu


Babylon

Konser

Hanni El Khatib / Ön Grup: Ayyuka


Babylon

Konser

Evrencan ve Uzaylılar (İlk albüm, ilk konser)


Babylon

Konser

Büyük Ev Ablukada - Fırtınayt - Kendine Has Konser


Babylon

Konser

Gaye Su Akyol


Babylon

Konser

Jehan Barbur


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Soley


Babylon

Parti

Radyo Eksen Partisi


Babylon

Parti

Soul Clap - Midnight Session


Babylon

Konser

Redd


Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Timber Timbre / Ön Grup: Chris Cundy


Eylül 2017

Babylon

Parti

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars


Babylon

Konser

Deniz Tekin


Babylon

Konser

Ceylan Ertem - Kendine Has Konser


Babylon

Konser

A-WA


Babylon

Performans

Eli & Fur - Midnight Session


Babylon

Konser

A-WA


Babylon

Konser

Nouvelle Vague


Babylon

Konser

Nouvelle Vague


Babylon

Konser

Babylon Turns İstanbul On


Babylon

Festival

Babylon Soundgarden 2017


Babylon

Parti

Crib x Beach presented by Sunglass Hut


Ağustos 2017

Babylon

Parti

Hey! Douglas - Midnight Session


Babylon

Konser

Nilipek. - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Konser

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions - Midnight Session


Babylon

Konser

Sattas - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Parti

Oldies But Goldies - Midnight Session


Babylon

Konser

Astrofella - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Konser

Elektro Hafız + Grup Ses - Midnight Session


Babylon

Konser

Jakuzi - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Parti

Radyo Eksen Partisi - Midnight Session


Temmuz 2017

Babylon

Parti

Hey! Douglas - Midnight Session


Babylon

Konser

Kamufle Moral Band / Rain Lab (İdil Meşe & Da Poet) – Midnight Session


Babylon

Konser

The Away Days - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Konser

Deniz Taşar - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Konser

Oldies But Goldies - Midnight Session


Babylon

Konser

Nusaibin - Midnight Session


Babylon

Konser

Ediz Hafızoğlu "Nazdrave" - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Parti

Radyo Eksen Partisi - Midnight Session


Babylon

Konser

Ülkü Aybala Sunat - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Parti

Crib x Beach presented by Sunglass Hut


Haziran 2017

Babylon

Parti

Hey! Douglas - Midnight Session


Babylon

Konser

Palmiyeler - babylon x bomontiada avlu


Babylon

Konser

La Caravane Passe


Babylon

Konser

Titi Robin


Babylon

Konser

Kolektif Istanbul


Babylon

Konser

Fête De La Musique


Mayıs 2017

Babylon

Konser

Hey! Douglas (Live)


Babylon

Konser

Yasmine Hamdan


Babylon

Konser

Rhye


Babylon

Konser

Emir Ersoy: RocKuba


Babylon

Konser

Yuna


Babylon

Konser

Kabus Kerim - Midnight Session


Babylon

Konser

BaBa ZuLa / Kabus Kerim - Midnight Session


Babylon

Konser

Norm Ender


Babylon

Konser

Nil Karaibrahimgil powered by Lenovo


Babylon

Parti

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars


Babylon

Konser

Kalben - Kendine Has Konser


Babylon

Konser

Social Inclusion Band


Nisan 2017

Babylon

Konser

Garanti Caz Yeşili: Colin Stetson - Ön Grup: MadenÖktemErsönmez


Babylon

Parti

Radyo Eksen Partisi


Babylon

Konser

Wolf + Lamb – Midnight Session


Babylon

Konser

Deniz Tekin


Babylon

Konser

Palmiyeler


Babylon

Konser

Kafası Karışık Kontrtenor


Babylon

Parti

GAUDI - Midnight Session


Babylon

Konser

CW/A (Clockwork & Avatism) Live – Midnight Session


Babylon

Konser

Iyeoka - Kendine Has Konser


Babylon

Konser

Iyeoka - Kendine Has Konser


Babylon

Konser

XJAZZ Istanbul: Grandbrothers & Çağrı Sertel


Babylon

Konser

Vitalic (Live) - Midnight Session


Babylon

Parti

Memo’nun doğum günü: Pozitif bir kutlama


Babylon

Konser

Birsen Tezer


Babylon

Konser

Büyük Ev Ablukada - Fırtınayt - Kendine Has Konser


Babylon

Parti

Oldies But Goldies


Babylon

Konser

Sertab Erener


Babylon

Konser

GoGo Penguin


Babylon

Konser

Neyse: Yeni Albüm, İlk Konser


Babylon

Konser

Nusaibin - Midnight Session


Babylon

Konser

Red Bull Music Academy Night: Mulatu Astatke